Rượu Vang Nam Phi

Nam Phi có lịch sử sản xuất rượu vang lâu đời, là một trong những quốc gia làm vang nổi bật ở Nam bán cầu. Phong cách làm vang Nam Phi luôn được biết đến là sự giao thoa giữa phong cách làm vang hiện đại và phong cách vang cổ điển. Sự giao thoa độc đáo này được thể hiện rõ ràng nhất trong quá trình sản xuất rượu vang Nam Phi.

02466883858